SAXS, WAXS, XRF 

Systemy SAXS/WAXS 

WAXS jest bardzo użyteczną w różnego rodzaju laboratoriach szeroko kątową dyfraktometrią rentgenowską. Dzięki urządzeniom z tej grupy, w dużym skrócie, można ustalić, jaką masę i wymiary mają obszary krystaliczne w próbce. Można w ten sposób zbadać budowę krystaliczną polimerów.