Zasady dotyczące korzystania z informacji zamieszczonych na stronie spektrometry.net

Ceny

Jakiekolwiek ceny czy wartości, które mogą się znaleźć w serwisie spektrometry.net i w materiałach tu publikowanych nie stanowią oferty handlowej i nie mogą być podstawą żądania dostarczenia danego urządzenia w takiej cenie.

Karty katalogowe, noty aplikacyjne, znaki handlowe, zdjęcia

Zdjęcia, znaki handlowe, informacje zawarte w kartach katalogowych i notach aplikacyjnych mogą być objęte ochroną prawną i ich wykorzystanie bez zgody właściciela może być niezgodne z prawem. W przypadku chęci wykorzystania tych informacji w swoich pracach prosimy o kontakt.