Xeuss 2.0

Xenocs

Dzięki innowacyjnym pomysłom i unikatowej technologii System Xeuss 2.0 SAXS/WAXS jest wydajnym i oszczędnym systemem do nadań nanostruktur. 

Więcej szczegółów

Systemy dostarczane przez firmę XENOCS wykorzystywane są w badaniach nanostrukturalnych:

Xeuss 2.0 SAXS/WAXS: wysoko wydajne rozwiązanie dla analizy nanostruktur

Klasyczne systemy SAXS opierają się na rozbudowanej kolimacji która redukuje pasożytnicze rozproszenia co prowadzi do konieczności szukania kompromisu pomiędzy strumieniem na próbce a uzyskiwanym q-min.

Xeuss korzysta z unikatowej wydajności podzespołów formy Xenocs: generator promieniowania GeniX3D, optyka kolimacyjna FOX3D oraz bezrozproszeniowe kolimatory. Wszystko to zapewnia najlepszy w swojej klasie strumień przy danej rozdzielczości. Xenocs współpracuje z dostawcami najbardziej zaawansowanych detektorów co pozwala osiągnąć niedoścignioną wydajność.

Xeuss 2.0: wszechstronny system SAXS WAXS

Xeuss jest wszechstronnym systemem dopasowanym do różnorodnych metod analizy nanostruktur. Może być w prosty sposób przekonfigurowany do działania jako SAXS lub WAXS. Dostępne są systemy zautomatyzowane co pozwala na zdalną obsługę wielu próbek, zmianę warunków otoczenia próbki lub zmianę parametrów pomiarowych (niezależna zmiana Δq, q-min i zakresu q).

Xeuss oferuje możliwość pracy na próbce o dużej powierzchni w warunkach otwartych lub a atmosferze kontrolowanej. Mocno skolimowany promień umożliwia zastosowanie w szerokiej gamie testów próbek o rozbudowanej postaci.

Xeuss posiada szeroką gamę uchwytów dla próbek przy badaniach nanomateriałowych.

Otwarte rozwiązania

Xeuss został stworzony jako system otwarty. Zapewnia on dostęp do oprogramowania w formie open source.

 

 Zapraszam do odwiedzenia strony producenta

Źródło

Microfocus sealed tube (50W – 13W w zależności od promieniowania)Cu, Mo, Cr i inne.

Optyka i kolimatory

Jedno odbiciowa optyka wielowarstwowa z dwoma bezrozproszeniowymi kolimatorami (clean beam technology)

Detektory

Hybrid pixel detectors (Pilatus 100K lub Pilatus 300 K z firmy Dectris) 
MAR 345 Image plate firmy Mar Research Motorized 
Dostępne detektory dla zbierania informacji z dużych powierzchni

Podstawka na próbki

Ruchoma podstawka X-Z 
Podstawka GI SAXS  
Kamera osiująca oraz system pomiaru transmisyjności

Otoczenie próbki

Komora temperaturowa (do analizy wielu próbek),  komora wysokotemperaturowa Linkam HFSX350 
Inne zgodnie z wymogami: komora o określonej wilgotności, komora ścinająca

Uchwyty na próbki

Pojedyncza kapilara, wiele kapilar (>10) kapilary przepływowe, proszkowe pasty, cienkie warstwy

Oprogramowanie

System kontrolny z możliwością pełnej automatyzacji. 
Kompatybilny z oprogramowaniem typu open source

Wymiary

Standardowa długość kamery: 3 metry lub 5 metrów w zależności od specyfikacji

Dostępny zakres Q

Qmin <0.004 Å-1 
Qmax> 30 nm-1 (WAXS z MAR IP i Pilatus 300K)
Wielosegmentowa rura pozwala na szybką i stabilną zmianę próbek w zależności od odległości od detektora