MetalJet - generator prom. X

Najnowocześniejszy na świecie generator promieniowania X z anodą z ciekłego metalu.

Więcej szczegółów

Koncepcja MetalJet-a 

Konwencjonalna anoda z metalu w lampie rentgenowskiej z mikroogniskowaniem została zamieniona na strumień ciekłego metalu. Strumień metalu może działać z większym strumieniem elektronów przez co generować strumień prom. X o większej intensywności. 

Pojemność Cieplna 

Moc generatorów prom. X zależy od pojemności cieplnej anody. W anodach konwencjonalnych należy dbać o to aby ich temperatura była poniżej ich temperatury topnienia – aby uniknąć uszkodzenia anody. Te dwa ograniczenia – pojemność cieplna i punkt topnienia. 
W anodzie z ciekłego metalu problem utrzymywania temperatury poniżej punktu topnienia przestaje istnieć. Anoda płynie z prędkością około 100 m/s co zapewnia interakcję strumienia elektronów ze „świeżą” anodą.   

Ekstremalna jasność 

Ekstremalna jasność emitowanego promieniowania gamma wynika z połączenia dwóch czynników: dużej intensywności elektronów uderzających w ciekła anodę i małej średnicy promienia (mikroogniskowanie). 

Widmo Ciekłego Metalu 

W celu uzyskania odpowiednich widm emisyjnych wykorzystywane są różne stopy które w temperaturze bliskiej temperatury pokojowej znajdują się w stanie ciekłym.  

Stop Galu 
Standardowym materiałem anody jest stop Galu. Jego linia emisyjna 9.2 keV (1.3 Å) Kα jest bardzo zbliżona do linii emisyjnej Kα miedzi (Cu). 

Stop Indu 
Dostępna jest również anoda wykonana ze stopu Indu. Jego linia emisyjna 24 keV (0.51 Å) Kα jest zbliżona do linii emisyjnej Kα Srebra. 

Jakość Wiązki 

Dzięki zaawansowanemu ogniskowaniu elektromagnetycznemu i optyce korygującej w połączeniu z katodą LaB6 o wysokiej jasności otrzymujemy bardzo wysokie skupienie wiązki promieniowania. Wszystko to wraz z ciągłym, gładkim targetem w postaci ciekłego metalu pozwala uzyskać plamkę promieniowania X o bardzo wysokiej jakości.  

Stabilność Źródła 

Bardzo wysoka stabilność przestrzenna źródła pokazana jest na diagramie poniżej. Standardowe odchylenie jest mniejsze niż 0.1 µm przez 24 godziny.