EXPERT 4L SPEKTROMETR XRF

Laboratoryjny, precyzyjny rentgeno-fluorescencyjny analizator składu substancji

Więcej szczegółów

ILOŚCIOWA EKSPRESOWA ANALIZA DOWOLNYCH METALOWYCH PRÓBEK Z WYSOKĄ PRECYZJĄ

 

 • nie wymaga zmiany ustawień przy przejściu na nowe typy analizowanych próbek
 • użytkownik zajmuje się tylko bezpośrednio pomiarami, a nie przygotowaniem próbek
 • całkowicie zautomatyzowane: wybór optymalnych warunków pomiaru, określenie typu stopu i obliczanie składu ilościowego
 • ilościowa ocena składu obiektów nieorganicznych (rudy, ceramiki, szkła itp.)
 • adaptowany dla przeprowadzenia ekspertyzy składu różnych typów obiektów
 • pojemna komora pomiarowa z automatycznym sterowaniem pokrywą
 • wolny dostęp do całej powierzchni pulpitu pomiarowego
 • łatwe umieszczenie wzorców o dużych gabarytach
Charakterystyka metrologiczna 
 • wyznaczenie pierwiastków od magnezu 12Mg do uranu 92U (opcja od 11Na)
 • skala mierzonych zawartości pierwiastków - od 0,005 do  100%
 • granice wykrywalności pierwiastków - od 1-10  ppm
 • utworzenie wyspecjalizowanych trybów pomiarowyc
 • automatyczna identyfikacja marek stopów (baza ponad 4000 stopów z możliwością rozbudowania)